Ekonomické služby

   Vedení evidence bytových jednotek

   Stanovení předpisu zálohových plateb spojených s vlastnictvím a užíváním bytových a nebytových jednotek, kontrola úhrad těchto plateb

   Vedení podvojného účetnictví podle platných právních předpisů

   Zpracování mzdové agendy

   Přihlášení společenství k registraci na FÚ

   Zpracování roční účetní uzávěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) a daňového přiznání za společenství

   Vedení evidence a vyúčtování nákladů na služby spojené s provozem a údržbou nemovitosti

   Zpracování vyúčtování záloh zaplacených jednotlivými vlastníky a to v zákonných lhůtách dle metodiky schválené vlastníkem nemovitosti

   Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování předpisu záloh vůči jednotlivým vlastníkům či nájemníkům

   Vymáhání dlužných plateb, evidence neplatičů, zasílání upomínek, příprava podkladů pro vymáhání dlužných částek soudní nebo mimosoudní cestou

   Poradenská činnost při uzavírání pojistných smluv ke spravované nemovitosti. Evidence pojistných událostí, zajištění likvidace pojistných události

   Příprava a doručení pozvánek na shromáždění, vytvoření presenčních listin

   Pro efektivní spolupráci správce a výboru SVJ či BD upřednostňujeme elektronickou komunikaci, možnost zaslání účetních dokladů, výpisů z bú, atd

Kde nás najdete

Podveská 1312/45
624 00 BRNO

Provozní doba – kancelář

po – čt: 8:30-16:30 hod.
pá: 8:30-12:00 hod.

Provozní doba – havarijní služba

Jsme tu pro Vás NONSTOP

Back to Top